So Sánh 2 Xe Nước Mía Tủ Kính 1000w Ép 3 Cây Lớn Và 800w 2 Cây Lớn

So Sánh 2 Xe Nước Mía Tủ Kính 1000w Ép 3 Cây Lớn Và 800w 2 Cây Lớn cả 2 dòng máy chuyên ép mía lít hình thức y hệt đều là xe mía 1,7 mét tủ kính 2 tầng, 1000w năng suất chừng 150 ly 1 lít, còn 800w chỉ tầm 100 ly 1 lít vậy nó khác nhau gì?V